VIІ Конгрес СУМ (Париж-Нью-Йорк 1962)

Матеріал з CYMwiki
Перейти до: навігація, пошук

VII СВІТОВОИЙ КОНГРЕС СПІЛКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ВІДБУВСЯ В ДВОХ ЧАСТИНАХ 31.8.—2.9.1962р. В ПАРИЖІ і 22-23 1962р. В НЬЮ-ЙОРКУ (Оселя СУМА в Елленвіл)

VII Світовий Конґрес Спілки Української Молоді закінчив свою працю в неділю, 23.9. 1962 р. На Конґресі взяли участь мандатовані делеґати, представляючи 12.000 членів 12-ти країн з чотирьох континентів, де діє СУМ.

На європейській частині Конґресу в Парижі взяли особисту участь делеґати з п'яти європейських країн, проробляючи на протязі трьох днів конгресову програму. На американську частину Конґресу були делеґовані від європейської частини два мандатовані представники: О. Коваль (Бельгія) і Я. Деременда (Велика Брітанія).

Конґрес в обох частинах заслухав звітів уступаючих Центральних Органів СУМ, провів основну дискусію над проблемами виховання української молоді і схвалив ряд постанов для виконання в новій трирічній каденції.

Конґрес ствердив великий ріст рядів молодих членів СУМ за минулі чотири роки, а в парі з тим велику пророблену працю над вихованням юнацтва в організаційних клітинах, і виховних та вишкільних таборах. Виховна праця Юнацтва СУМ ввійшла вже в стадію послідовности і цілісної системи на основі випущеного недавно "Правильника Юнацтва СУМ". Крім того виходили періодичні журнали як "Записки Виховника" для потреб виховників і журнал "Аванґард"– для старших членів. У важніших українських пресових органах в окремих країнах появлялись сторінки СУМ "Ідея і чин" (Німеччина), "Голос молоді" (В. Брітанія), "В поході" (Бельгія), "Новий промінь" (Австралія), "Шлях молоді" (Америка), "Трибуна сумівця", а відтак "Юнацький світ" (Канада). Дописи про працю СУМ появлялись майже у всіх українських пресових органах, актуалізуючи справу виховання української молоді. По всіх країнах сумівської дії відбувались численні імпрези, організовані СУМ-ом або спільно з іншими громадськими установами, де виступали мистецькі одиниці і самодіяльні гуртки СУМ, спричиняючись до пожвавлення культурно-освітньої діяльности української спільноти в цілому. До праці в СУМ на протязі останніх літ прийшли визначні діячі української культури, літератури і мистецтва, чим підняли рівень праці СУМ на вищий ступень. До того висока ідейність виховного складу СУМ і постійні вишкільні заходи з боку Крайових і Центральних Управ дозволили втримати організацію в дії і подготовити її ріст на майбутнє.


Нові Центральні Органи СУМ обрано в такому складі:

Центральна Управа:

О.Коваль (Бельгія) – Голова

Я.Деременда (В.Брітанія) – І-й Заступник Голови і Референт Внутрішньої Діяльності

Д-р М.Кушнір (ЗДА) – ІІ-й Заступник Голови і Голова Центральної Виховної Ради

Д-р Б.Стебельський (Канада) – ІІІ-й Заступник голови і Референт Юнацтва ЦУ

Г.Ощипко (Бельгія) – Генеральний Секретар

Є.Гановський (ЗДА) – Референт Координації

Т.Кіс (Німеччина) – референт Зовнішніх справ

Центральна Контрольна комісія:

В. Леник (Німеччина) — голова

М. Фурда (ЗДА) — член

П. Башук (Канада) — член

І. Левицький (Бельгія) — заступник

С. Костюк (Німеччина) — заступник

Центральний Товариський суд:

В- Микула (В. Брітанія) - голова

Я.Сербин (Канада) – член

М.Шмігель (ЗДА) – член

М.Соломка (В.Брітанія) – заступник

Б.Білогоцький (Франція) – заступник


На європейській частині Конгресу були виголошені доповіді на теми: "Визвольні змагання і їх виховне значення" – сот. Микола Вернигора, "Молодь поневоленої України і література" – Петро Кізко, "Праця молоді на зовнішньому відтинку" – Володимир Косик.

Програмову доповідь на обох частинах Конгресу виголосив мґр. Омелян Коваль.

Конґрес усно вітали:

1) на європейській частині: о. канц. М. Левенець в імені Апостольського Екзарха українців католиків у Франції Кир Володимира, інж. В. Олеськів – від Союзу Українців у Великій Брітанії, д. В. Леник – від КУ СУМ в Німеччині, проф. Вол. Янів – від НТШ, п. І. Попович від ОУРФ і робітничих синдикатів, п. Б. Вітошинський — від Об’єднання Українців у Франції і В-ва "Шлях Перемоги", інж. О. Мельникович – від УХР, сот. М. Фриз – від Братства колишніх вояків УПА, п. П. Плевако – від Комітету оборони пам’яті С. Петлюри і від Комітету будови храму св. Симона;

2) на американській частині: п. О. Лисогір – від Українського Народного Союзу, пані О. Грабовенська – від Союзу Українок Америки, п. І. Білинський – від Організацій Визвольного Фронту, д-р В. Пушкар – від СУК "Провидіння", п. Л. Футала – від Української Народньої Помочі, мґр. Є. Лозинський – від Головної Управи ООЧСУ, інж. А. Гончарів – від Союзу Політичних В’язнів, скульптор М. Черешньовський – від Т-ва кол. вояків УПА ім. ген.-хор. Т. Чупринки, д-р М. Гута – від КУ СУМ в Канаді, п. М. Шміґель – від Головної Управи СУМА.

Конґрес письмово привітали: Митрополит Кир Максим Германюк, Митрополит Кир Амврозій Сенишин, Архиєпископ Кир Іван Бучко, Архиєпископ Мстислав С. Скрипник, Єпископ Кир Йосиф Шмондюк, Єпископ Августин ЧСВВ, Духовна Семінарія в Римі, Провід. Закордонних Частин ОУН, Український Конгресовий Комітет Америки, Комітет Українців Канади, Центр. Управа КоДУС, Український Вільний Університет, Організація Оборони Чотирьох Свобід України, Ліґа Визволення України, Союз Українців у Великій Британії, Центральне Представництво Української Еміграції в Німеччині, Головна Рада Українських. Громадських Організацій в Бельгії, Братство кол. Вояків 1-ої Української Дивізії УНА в ЗДА, Редколеґія військового журнала "Вісті", Крайова Управа Братства кол. вояків 1-ої УД УНА в Німеччині, Українська Медично-Харитативна Служба, Товариство кол. вояків УНР в Франції, Крайова Пластова Старшина в ЗДА, КУ СУМ в Австралії, КУ СУМ в Канаді, КУ СУМ в Австалії, проф. 3. Б. Саган, п.О. Кушпета, д-р Ол. Соколишин, д-р М. Філь, інж. А. Кущинський, п. С. Мудрик, проф. В. Радзикевич, ос. СУМА ім. Богуна в Шікаґо.


Конгресом провадила Президія у такому складі:

Європейської частини:

Вол. Косик — голова Я. Деременда — заступник Г. Ощипко - заступник С. Костюк — секретар Т. Кіс — секретар

Американської частини:

Л. Футала - голова Я. Деременда — заступник д-р М.Гута — заступник Наталка Бандера — секретар Г. Цебрій — секретар


ПОСТАНОВИ Й РЕЗОЛЮЦІЇ VІI СВІТОВОГО КОНГРЕСУ СПІЛКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ (Париж, 31.8.–1.9., Нью-Йорк, 22-23.9.1962.)

Привіти:

VІІ-ий Світовий Конґрес Спіл¬ки Української Молоді вітає: – Ієрархів обох Українських Церков, Владик підпільних Церков України та висловлює свій подив за їхню стійкість в обороні ідеалів Христової віри та українського народу. Зокрема Конґрес клонить голову перед подивугідною жертвою і неймовірною стійкістю Митрополита-Ісповідника Кир Йосифа Сліпого, незламного Христового Воїна в умовинах большевицького терору;

– Незламний український нарід і його політично-революційний провід;

– Провід 3Ч ОУН;

– Центральний Комітет АБН;

– Українську молодь, що ставить спротив московському окупантові в обороні ідеалів української нації;

– Українські Центральні Репрезентації, Організації і Установи, що стоять на засадах визвольної боротьби за державну незалежність України;

— Крайові Управи, Управи Осередків і все членство та юнацтво СУМ;

– Українські молодечі організації, що своїм характером і працею служать українській справі;

– Почесного члена СУМ проф. Григорія Ващенка.

Постанови й резолюції;

Вступ:

а) VІІ-ий Світовий Конгрес СУМ, що відбувається в 20-ту річницю створення Української Повстанської Армії, висловлює подив і пошану незламному українському народові і його збройному рамені революційно¬му підпіллю ОУН і УПА.

б) VІІ-ий Світовий Конгрес підкреслює свою повну солідарність з Батьківщиною і вважає зобов'язуючим для себе її "3вернення" до української еміграції та закликає українську молодь у вільному світі, зокрема сумівську, працювати в інтересах поневоленої України та її визвольних змагань.

в) Український нарід знаходиться сьогодні в системі найжорстокішої колоніяльної імперії, московської тюрми народів, т.зв. СССР. Ця імперія поставила собі за ціль тотальне знищення української нації, її духовових вартостей, зокрема віри, Церкви і релігії, мови і культури, як також фізичне народо-вбивство при допомозі жорстоких методів переселення, депортацій, арештувань, тиранії і насильства. На цей варварський наступ московського імперіялізму, український нарід відповідає безперервною боротьбою в усіх ділянках свого національного життя. Українська еміграція допомагає і підтримує цю боротьбу своїми політичними акціями у вільному світі. У тих акціях бере також активну участь Спілка Української Молоді. VП-ий Світовий Конґрес СУМ закликає всю українську молодь включитися в ці акції та спрямувати свої зусилля на політичну оборону прав поневоленої батьківщини.

г) Конґрес стверджує дальше вперте промовчування певними керівними колами вільного світу української визвольної боротьби і тому закликає українську молодь мобілізувати світову опінію для боротьби проти цих шкідливих тенденцій.

Внутришньо-програмові та організаційні справи:

1. Праця, яку проводила Центральна Управа СУМ була інтенсивним шуканням засобів для здійснення статутових цілей і розв'язки назріваючих проблем у СУМ, що знаходиться у стадії динамічного росту.

2. Незважаючи на розпорошення СУМ на кількох континентах, ідейно-програмова єдність його є збережена. У світлі нашої спільної ідеї знаходимо спільне зговорення, спільний дух.

3. VІІ-ий Світовий Конґрес СУМ стверджує постійний ріст членства СУМ, а передовсім юнацтва.

4. В сучасних умовинах організаційної праці СУМ скріплюється потреба централізованої і координованої дії. Конґрес інтерпретує цю вимогу як природній процес зосередження сил до спільної розв'язки наших проблем, підпорядковуючи інтереси клітин інтересам цілости, себто ставлячи інтереси цілости на першому місці.

5. Конґрес висловлює своє задоволення з приводу видання Правильника Юнацтва СУМ, зобов'язуючого всі клітини Ю. СУМ, що є поважним досягненням на шляху організаційно-виховної праці.

6. Конґрес доручає майбутнім керівним органам СУМ створити найдогідніші умови для праці Центральної Виховної Ради, як також розбудувати періодичні і неперіодичні видання для Юнацтва СУМ.

7. Конґрес зобов'язує Центральну Управу СУМ виконати запропоновані видавничою Комісією і прийняті Конгресом постанови щодо видавничої діяльности в межах фінансових спроможностей та закликає всі Крайові Управи, всі Осередки СУМ і всіх членів допомогти Центральній Управі виконати рішення Конґресу у видавничому секторі, розповсюджуючи видання, солідно за них розчислюючись та виконуючи всі доручення Центральної Управи.

Зовнішня діяльність:

1. Конгрес закликає членів СУМ, а зокрема старше Юнацтво СУМ, включитися у працю на зовнішньому відтинку, шляхом приєднання приятелів для справи української державности та інформації про українську визвольну боротьбу. Тому Конґрес закликає також усі клітини і членів СУМ проводити організовані акції зовнішньо-політичного характеру.

2. Конгрес закликає уряди вільних держав, зокрема Сполучених Штатів Америки, поставити на розгляд теперішньої Генеральної Асамблеї Об'єднаних Націй справу колоніяльного поневолення України Москвою і інших націй в Совєтському Союзі та засудити злочинну політику Москви фізичного ліквідування українських національних провідників на еміґрації, як останньо сл. п. голови Проводу 3Ч ОУН Степана Бандери.

3. Конгрес звертає увагу і остерігає українську спільноту, зокрема українську молодь, перед перфідним намаганням Москви просовувати комуністичну отруту у душу української людини, при допомозі т. зв. «культурного обміну«, засипування еміграції різними виданнями, платівками й т. п., висилкою закордон різних мистецьких ансамблів, щоб таким способом послабити, а то й зломити духовий і національний спротив української спільноти.

Виховна проблематика:

1. Конгрес стоїть на становищі, що основним моментом у виховній праці в клітинах СУМ повинно стати виховання людини здібної до праці, боротьби й жертви під кожним оглядом, бо тільки така одиниця буде спроможна стати гідним переємником ідей української визвольної справи.

2. Ідеал, що його ставить собі СУМ в організації праці, особливо в клітинах Ю. СУМ – є змагання до витворення тяглих життєвих спільнот, які мали б замінити поволі дотеперішні ще доривочні форми праці.

3. Конгрес стверджує, що в методиці виховної праці СУМ найбільше оправдується збереження рівноваги між раціональними й емоціональними засобами. Тому Конгрес наголошує потребу зв'язування формального знання з пережиттям, бо тільки пережиття формує внутрішню людину.

4. Конґрес, розглядаючи ситуацію, що витворилася на відтинку доростаючої молоді, стверджує, що образ української визвольної справи в її вчорашній формі не завжди належно порушує деяку частину доростаючої молоді. Але Конгрес стоїть на становищі, що прагнення людини, яка починає самостійно жити, може насилити, а уяву і думку мусить окрилити візія боротьби, яка охоплює не тільки Україну, але й цілий світ – боротьби ідей, з найбільшою мабуть напругою, що її досі знала людина.

Особисті інструменти