VIІІ Конгрес СУМ (Британія-Канада 1966)

Матеріал з CYMwiki
Перейти до: навігація, пошук

Восьмий Світовий Конґрес відбувся у 1966 році в двох частинах - Європейській та Американській.

Заслужену честь бути господарем першої частини Конгресу отримали Крайова Управа та Осередки СУМ і громади в Дарбі й Ноттінґгамі (Великобританія), на терені яких цей Конґрес відбувся.

Чотири ділові сесії Конґресу відбулись у Дарбі в днях 14-го і 15-го січня 1966 року; п'ята святочна сесія, концерт і баль відбулись 16-го січня в Ноттінґгамі. Конґрес відбувався в залях Відділів СУБ згаданих угорі міст.

Учасники Конґресу, кількістю 28 делегатів (35 мандатів) презентували п’ять європейських країн – Австрію, Бельгію, В. Британію, Францію та Німеччину.

Тому, що релігійна і святочна частини були залишені на неділю, Конґрес відкрито молитвою та коротким привітанням голови ЦУ СУМ мґр-а О. Коваля.


Президію для керування нарадами, найважчої праці на протязі тих трьох днів, обрано в складі:

мґр В. Микула – предсідник, д-р Г. Васькович – перший заступник, подр. Н. Шеленко – друга заступниця, подр. Н. Марченко і д. Я. Фатерига – секретарі.

Для розроблення всіх ділянок праці покликано кілька комісій:

Організаційно – статутову у складі: Р. Дебрицький, І.Дмитрів, Б. Марченко, Я. Фатерига;

Верифікаційну: мґр О. Коваль, Я. Деременда, д-р Т. Кіс;

Мандато-номінаційну: П. Головінський, подр. В. Лавриненко, Я. Деременда, А. Тисячний;

Виховно-юнацьку: д-р Г. Васькович, М. Гринюк, д-р Т. Кіс, подр. Л. Марків, подр. Л. Стадник, мґр В. Микула;

Програмова-резолюційну: д-р С. М. Фостун, мґр Г. Ощипко, подр. Л. Сенткевич, А. Тисячний, В. Парфанюк, М. Джус;

Видавничу: ред. В. Леник, подр. В. Гринюк, І. Дмитрів, В. Войчук, подр. Н. Марченко;

Фінансово-бюджетову: інж. В. Олеськів, мґр О. Коваль, Б. Рогач, С. Андрушків.

В програму другої сесії входило звітування центральнх органів, дискусія та уділення абсолюторії. Це була найдовша сесія. Вона затягнулася від обіду в п’ятницю аж до суботи. Звіт Центральної Управи був обширний і цікавий. Були в ньому потішаючі й дещо сумні факти. До перших належить постійний ріст організації СУМ, яка начисляє тепер понад 13 тисяч членів, в тому біля 9 тисяч юнаків. Поодинокі краї й осередки розростаються, набувають домівки, площі, оселі... До других належить фінансово-господарські й видавничі справи. З найцікавіших розділів звіту був опис подорожі голови ЦУ по Австралії і країнах Південної Америки.

В цю важку сесію ввійшли дві точки поза програмово. У п’ятницю всі учасники з нагоди українського Нового Року і св. Василія відспівали двом присутнім Василям – інж. Олеськіву й Бойчукові, – многолітствіє, за що обидва Василі щедро віддячилися. Другу несподіванку зробив Дарбівський Відділ Ю СУМ. В час найбільш пригнічуючої дискусії над фінансовими справами, двері чепурної залі СУБ в Дарбі навстіж відчиняються, вмашеровує трійками Відділ Юнацтва й починає бадьору, з глибокою надією в Божу справедливість, коляду. Ця колядка зворушила присутніх, що декому сльози тиснулися до очей. Сам голова ЦУ мґр Коваль дякував юнацтву й виховникам, С. Шмондракові і Цісарському, за милу несподіванку.

Після багатої ділової дискусії над звітами, Центральній Управі на внесок голови Центральної Контрольної Комісії ред. В. Леника, уділено абсолюторію. Відтак почались звіти комісій, доповнення й затвердження їх.

Вибір нових керівних органів СУМ не тривав довго, бо ніхто не відмовлявся, як це буває інколи у Крайових Управах чи Осередках.


Пропозиція окладу з першої частини Конгресу виглядала так:

мґр. О. Коваль – голова, Я. Деременда – перший заступник, Л. Футала – другий заступник, д-р М. Гута –третій заступник, ред. В. Леник, д-р Т. Кіс, мґр Г. Ощипко, подр. Н. Бандера, М. Гринюк, д-р М. Кушнір, мґр Є. Гановський – члени.

Центральну Управу збільшено з 7-ми до 11-ти осіб.

Крім цього, запропоновано Виховну Раду в такому складі: д-р М. Кушнір, ЗДА, д-р Г. Васькович, Німеччина, д-р Б. Стебельський, ЗДА, мґр В. Микула і Д-р С.М. Фостун – В. Британія.

Контрольну Комісію мав би очолити інж. В. Олеськів, В.Британія, а другим членом мав би стати інж. І. Левицький, Бельгія. Одне місце передбачено для ЗДА або Канади. Заступником запропоновано подр. Н. Шеленко.

Центральний Товариський Суд: голова з Канади або ЗДА, Р. Дебрицький, Німеччина, заступник подр. О.Романчук, Франція.

Закінчуючи наради біля 9-ої год., перед: закінченням ділових нарад, голова ЦУ склав подяку Крайовій Управі, голові Відділу СУБ у Дарбі п-ві О. Марченкові, всім гостям і жінкам з ОУЖ на чолі з панею Лебідь, які подбали за харчування делеґатів.

У неділю делеґати взяли участь у Богослуженні, яке було відправлене в наміренні СУМ, а під вечір прибули до Ноттінґгаму отлянути Музей Визвольної Боротьби ім. С. Бандери і зібрались у святочній залі на офіційну сесію Конґресу. До Почесної Президії Конгресу покликано отців капелянів СУБ – о. д-ра А. Михальського та о. С. Морозюка, д-ра С. М. Фостуна від ГУ СУБ, інж. В. Олеськіва від УВС, проф. І. Марченка від СУУВ, Т. Данковича від Осередку СУМ в Ноттінґгамі, п. В. Лесюка від Відділу СУБ у Ноттінґгамі і члена СУМ в Україні п. В. Плехіна. Всі названі представники зложили привітання Конгресові. Дальше слідували привітання голів чи представників Крайових Управ: П. Головінського, Австралія, подр. В. Лавриненко, Бельгія, подр. Н. Шеленко, Франція, Р. Дебрицького, Німеччина, та Я. Диременди, В. Британія.

Друг М. Гринюк відчитав список письмових привітів Конґресові, яких було біля три десятки, що наспіли з усіх кінців вільного світу. Програмову доповідь виголосив голова ЦУ СУМ мґр О Коваль.

Концерт, що відбувся в честь Конгресу, тривав не довго, але був на високому мистецькому рівні. В ньому взяли участь: хор Ю СУМ з Галіфаксу під керівництвом М. Кондрата, оркестра Ю СУМ з Гаддерсфілду під керівництвом юнака Зенона Сидора, оркестра Ю СУМ з Ноттінґтаму під керівництвом М. Скаліша, і широковідомий балет »Крилаті« з Брадфорду під керівництвом Остапа Буряка.


В суботу, 29-го і неділю 30-го січня 1966 р. у залях «Українського Дому» при Крісті Стр. (Торонто, Канада) відбувалися наради другої частини 8-го Світового Конгресу Спілки Української Молоді. Перша частина відбулася в Европі 14-15 січня ц. р.

На Конгресі, крім делегатів з Канади, прибули делеґати СУМ із ЗДА, Англії, Німеччини, Бельгії, Австралії і ін.

Наради відбувалися при наявності 49 делегатів з 89 голосами. Конгрес відкрив голова Центральної Управи СУМ мґр Омелян Коваль.

Перед початком нарад делегати проспівали молитву »Боже Великий« на інтенцію Конгресу. Наради Конгресу поділено за програмою на 4 сесії.

Крім делегатів, на нарадах були представники різних громадських і молодіжних організацій.

До Президії Конгресу обрано:

голова д-р М. Гута – Канада, 1-ий заступник інж. М. Семанишин – ЗДА, 2-ий заступник – Я. Деременда – Англія, і секретарі: мґр Т. Волошин – Канада і І. Карпишин – ЗДА.

У дальшому, на пропозицію голови Центральної Управи СУМ мґра О. Коваля, М. Семанишин відчитав правильник Конгресу, схвалений на першій частині Конгресу. Правильник прийнято одноголосно. Після того було схвалено програму нарад Конгресу. Згідно з т. 4 програми, верифікацію протоколу 7-го Конгресу на пропозицію мґра Т. Буйняка, Конгрес передав Вериф. Комісії у складі мґр О. Коваль, Я. Деременда і Л. Футала. Протокол з 1-ої частини VIII Світового Конгресу прочитав Я. Деременда.

Згідно програми, затверджено шість комісій Конґресу і до них обрано таких осіб:

до Організаційно-статутової Комісії, на внесок П. Лайкова з Едмонтону, обрано головою – Л. Футалу, членами – Т. Буйняка, Б. Стебельського, Я. Деременду, О. Коваля, М. Гуту, Є. Гановського, І. Заяця і О. Павлова.

До Мандатно-номінаційної Комісії обрано таких осіб: П. Башука, Я. Деременду, Г. Васьковича, П. Надзікевича і Б. Морова.

До Виховно-юнацької: д-ра М. Кушніра, В. Окіпнюка, мґра Є. Гановського, В. Давидяка, М. Яворського, О. Рибську, Ю. Шимка, С. Ґоляша, Д. ПІтогрина, Г. Васьковича, О. Павлова, О. Жилу, К. Василика, О. Шумилу.

Програмово-резолюційна Комісія: мґр М. Сосновський, Г. Головка, д-р М. Остафійчук, мґр Д. Штогрин, Л. Кльось і Василь ІПарван.

Видавнича Комісія: І. Кобаса, О. Коваль, мґр І. Бонк, Т. Цішкевич, М. Бачара і В. Майковський.

Фінансово-бюжетова Комісія: інж. М. Семанишин, В. Куций, І. Корда, М. Шашкевич, М. Фурда, Б. Костик.

Детально опрацьований звіт з діяльности Центральної Уп¬рави СУМ прочитав голова ЦУ СУМ мґр О. Коваль.

Звіт, з діяльности Центральної Виховної Ради СУМ подав д-р М. Кушнір, а д-р Б. Стебельський з Референтури Юнацтва, мґр Є. Гановський – Реф. Координації Діяльности. Звіт Контрольної Комісії прочитав М. Фурда з пропозицією схвалити діяльність Центральної Управи. У дискусії над звітами брали участь: П. Дацків, П. Башук, В. Давиднк, О. Павлів, Т. Буйняк, С. Голяш, о. Бенеш, В. Куций, Б. Мороз, Т. Цішкевич, Л. Футала, д-р П. Надзікевич, П. Майковський і ін.

Наради, в суботу закінчено в 5.30 по пол. з уваги на приготування до бенкету, який відбувся в залях того ж »Українського Дому« вечором 29 січня.

За головним столом ми бачили: 3. Карпишина – секретаря Конґресу, інж. І. Заяця, представника ТУСМ, інж. Семанишина – заступника голови Конґресу, представника Крайової старшини Пласту інж. Світуху, голову Відділу КУК у Торонті д-ра О. Бойка, голову КНТШ проф. Є. Вертипороха і голову Відділу ОУЖ ЛВУ в Торонті паню інж. Л. Вертипорох, делеґата Стрілецької Громади Канади інж. М. Селешка, голову УКат. Централі Тор. єпархії д-ра М. Кушпету, представника Гол. Крайової Управи СУМ в Англії і заступника голови Президії Конґресу Я. Деременду, заступника голови Центр. Управи СУМ і реф. юнацтва д-ра Б. Стебельського, голову Головної Управи СУМА Лева Футалу, голову Крайової Управи і голову Президії Конґресу д-ра М. Гуту і паню Гуту, представ¬ника Архиєпископа Української Греко-Православної Церкви Сх. Канади владики Михаїла – о. прот. Міненка, капеляна СУМ, представника Крайової Управи СУМ у Німеччини д-ра Г. Васьковича, голову Центр. Управи СУМ мґра О. Коваля, Єпископа Української Католицької Церкви Владику Кир Ісидора, міністра оборони Канади дост. П. Гелієра, представника Міської Управи контрольора паню М. Кемпбел, голову Гол. Управи ЛВУ д-ра Малащука і паню Малащук, господаря бенкету мґра Т. Буйняка і паню Буйняк, капеляна СУМ о. Бенеша, делегата ОУЖ ЛВУ паню Н. Вараницю, представника видавництва і редакції "Гомін України" І. Вараницю, секретаря Президії Конґресу мґра Т. Волошина і паню Волошин, голову Центр. Виховної Ради СУМ д-ра М. Кушніра, члена Центр. Управи СУМ П. Башука, члена Центр. Управи СУМ мґра Є. Гановського, представника Президії УНО в Канаді мґра Є. Мастикаша, делеґата Т-ва к. Вояків УПА в Торонті І. Козака. Понадто були приявні на бенкеті представники УНС, директор Відділу на Канаду В. Зорич і В. Дідюк, від Української Народньої Помочі гол. радний В. Окіпнюк, адвокат Артур Малоні, якого приявні привітали оваційно, голова Української Православної Громади при катедрі св. Володимира УГПЦ в Торонті Гетьманчук, представник Крайової Управи 1-ої УД УНА сотн. В. Гузар і станиці Торонта сотн. 0. Гуляк, директор радіопрограми у Бофало В. Шарван, власник радіопрограми "Пісня України" в Торонті П. Наумчук, голова Відділу ЛВУ в То¬ронті Олек. Матла, делеґат кред. кооперативи "Будучність" Степан Ґула, заступник голови Українського Лікарського Товариства Півн. Америки д-р К. Гуцуляк, д-р П. Глібович, д-р Дебера, адвокат С. Фроляк і пані Фроляк, інж. М. Кравців, директор В-ва "Гомін України" Ів. Бойко і багато ін.

На бенкеті промовляли: єпископ Кир Ісидор, мґр О. Коваль, міністер П. Геліер, д-р Р. Малащук, о. Міненко, контролер Торонта п-і М. Кемпбел, Л. Футала, Я. Деременда, Наталя Вараниця, д-р Васькович і Є. Мастикаш.

Конґрес одержав 97 привітів від різних центральних і місцевих організацій та установ, а також від окремих осіб, а саме від: Верх. Архиєп. Кардинала Й. Сліпого, Митрополита Укр. Греко-Православної Церкви в Канаді Іларіона, Митрополита Української Католицької Церкви Максима Германюка, голови ЦК АБН Яр. Стецька, Проводу 3Ч ОУН, Архиєпископа Кир Івана Бучка, від Єпископа Авґустина Горняка в Англії.

У неділю 30-го січня наради почались в 10 год. продовженням дискусій, незакінчених попереднього дня. Конґрес одноголосно уділив абсолюторію для голови ЦУ СУМ О. Коваля і уступаючої Центр. Управи СУМ, одначе на заввагу голови ЦУ СУМ, що не прийме признання для себе, якщо не буде таке признання для всієї Управи. Конґрес одноголосно прийняв поправку голови мґра О. Коваля.

На ІII-ій Сесії виголосив доповідь д-р Б. Стебельський, нав’язуючи до виготовленого ним Правильника для дружинників СУМ. Доповідь була насичена такими глибокими й цікавими думками на тему виховання молоді. Присутні слухали її з великою увагою. Подібну доповідь з незвичайно глибокими думками прочитав д-р М. Кушнір. Дискутантам відповідали мґр О. Коваль, д-р М. Кушнір, д-р Б. Стебельський Я. Деременда і ін.

Перед розпочаттям кінцевої IV Сесії Конґресу відбувся апель присвячений Героям Крут. Конґрес відбувався в роковини Крут і тому зібрана на великій залі сумівська молодь врочисто віддала пошану Героям Крут. На апель прибуло пару сотень сумівіців в уніформах, до яких промовляв голова Кр. Управи СУМ д-р М. Гута, голова Цент. Виховної Ра¬ди д-р М. Кушнір і голова Центр. Управи СУМ мґр О. Коваль. Організацією апелю, до якого приглядались, учасники Конґресу і прибулі на залю громадяни, займався В. Окіпнюк. Деклямували на апелю Ю. Шимко і п'ять сумівок.

Після апелю звітували про свої праці комісії. Запропоновані ними резолюції з деякими поправками були схвалені одноголосно. Мандатно-номінаційна Комісія запропонувала такий новий склад керівних органів Центральної Управи СУМ, що його делеґати Конгресу схвалили одноголосно:

голова ЦУ СУМ мґр Омелян Коваль – Бельгія,

1-ий заступник – Лев Футала – ЗДА,

2-ий заступник – Ярослав Деременда – Англія,

3-й заступник – д-р Матей Гута – Канада.

Члени: В. Леник – Німеччина, д-р Т. Кіс і мґр Г. Ощипко – Бельгія, М. Гринюк –Англія, д-р М. Кушнір – ЗДА, П. Башук – Канада і мґр Є. Гановський – ЗДА.

Центральна Виховна Рада:

д-р Михайло Кушнір – голова – ЗДА, д-р Богдан Стебельський – заступник голови – Канада, д-р Г. Васькович – 2-й заступник – Німеччина, члени: мґр В. Микула – Англія, проф. Е. Жарський – ЗДА і д-р С. М. Фостун — Англія.

Центральна Контрольна Комісія:

голова інж. В. Олеськів – Англія, члени: І. Левицький – Бельгія, д-р П. Надзікевич – ЗДА, мґр Т. Буйняк – Канада, подруга Н. ІПиленко – Франція і мґр Ю. Шимко – Канада.

Центральний Товариський Суд:

М. Фурда – голова – ЗДА, члени: мґр Т. Волошин – Канада, Р. Дебрицький – Німеччина, О. Романчук – Франція, М. Шміґель – ЗДА і В. Окіпнюк – Канада.

Особисті інструменти