VІ Конгрес СУМ (Торонто 1958)

Матеріал з CYMwiki
Перейти до: навігація, пошук

26-29 червня 1958 р. в м. Торонто, Канада, відбувся Шостий Світовий Конгрес СУМ-у.

Конгрес розпочався в четвер, 26 червня, о 5-ій год. в приміщенні будинку "Просвіти". Його відкрив д. В. Леник, один і з заступників Голови ЦК СУМ-у, д-ра М. Філя, з уваги на неприсутність останнього з технічних причин.

Нарадами керувала Президія у складі наступних осіб:

проф. 3. Саган (ЗДА) – Голова, мґр В. Микула (Брітанія), д-р М. Кушпета (Канада), д. М. Фурда (ЗДА), д. В. Кушмелин (Канада) – заступники Голови та мґр Є. Гановський і д. В. Дідюк – секретарі Президії.

Особисту удасть в Конґресі взяли представники – делегати крайових організацій: Спілки Української Молоді ЗДА, Канади, Великобрітанії, Німеччини. Члени СУМ-у в Бельгії, Австралії, Франції, Венесуелі та Парагваї були заступлені уповноваженими до цього делегатами з інших країн.

Разом на Конґресі було 27 делеґатів із 33 мандатами, які репрезентували понад 5 тисяч старших і коло 4.500 юних членів Спілки Української Молоді, як це виходило із звіту Голови ЦК. Конгрес вшанували своєю присутністю численні гості, як теж члени СУМ-у з Канади і ЗДА, які не були формально делегатами.

Головна праця Конґресу СУМ відбулася в різних комісіях, які були вибрані в першому дні. Комісії підготовляли проекти змін статуту, правильника діяльности та виховної програми Юнацтва СУМ-у, бюджету, резолюцій та привітань, що все опісля було ще раз обговорено й затверджено з відповідними змінами чи додатками на пленарній сесії Конґресу. Всіх комісій було п’ять і в кожній з них мали право брати участь бажаючі того делегати.

Третій день нарад був призначений на звітування центральних органів СУМ-у. Детальні звіти із і своєї праці подали: Голова уступаючого Центрального Комітету д-р М. Філь (був прочитаний за нього), референт Юнацтва СУМ-у при ЦК д. В. Леник та керівник видавництва ЦК "Авангард" д. О. Калиник (не присутній на Конгресі).

Після звіту Голови Центрального Товариського Суду СУМ-у інж. В. Левицького і Голови Центральної Контрольної Комісії д. І. Крушельницького, розгорнулася широка дискусія, участь в якій брали делегати на Конґрес і інші присутні. Після закінчення дискусії, в якій члени СУМ-у виявили турботи за добро своєї Спілки, майже одноголосно (при одному, що стримався) прийнято внесок Контрольної Комісії про уділення абсолюторії всім членам центральних керівних органів Спілки Української Молоді.

Після ранішнього Богослуження в неділю, 29 червня, в наміренні СУМ-у і взагалі української молоді, відбулася Святочна Сесія Конґресу, яку вшанували своєю присутністю високопоставленні і достойні представники українського та чужонаціонального світу. На запрошення представників СУМ-у на Святочну сесію Конґресу прибули: Митрополит української греко-католицької Церкви в Канаді, Владика Максим Германюк, в оточенні україн¬ського духовенства, Голова ГУ Ліґи Визволення України д-р Р. Малащук, представник СФУЖО п-і Ірина Павликовська, проф. Є. Вертипорох від НТІП, інж. О. Тарнавський від Пласту, п. Я. Козловський від Об'єднання українських педагогів, п. М. Ромашок від КУК у Торонті та багато інших представників від українських організацій. Присутніми на святочній сесії Конґресу СУМ-у були також представники українсько-канадійського політичного і державного життя в особах дост. сенатора В. Вала з дружиною, дост. міністра провінційного уряду Онтаріо Івана Яремка, члена федерального парляменту д-ра Івана Кучерепи з дружиною, а також заступника федерального міністра праці – нашого земляка дост. М. Старчевського, – Артура Малоні, який мав доручення від канадійського прем’єр-міністра дост. Дж. Діфенбейкера передати учасникам Конґресу його привітання.

Крім усних привітань, які Коґресові передали вище названі і з технічних причин не названі тут шановні гості, на адресу Президії Конґресу наспіло багато листовних привітань. Згадаємо тут тільки привітання, від Митрополита УАПЦ, Ексц. Ніканора, Проводу ЗЧ ОУН, провідника урядової опозиції в Канаді п. Лестера ІІірсона та багатьох інших українських і чужих організацій. Між Конґресом СУМ-у і Конґресом українських католиків у Канаді, що відбувався в той самий час у Торонті, відбувся обмін делегаціями. Делеґацію СУМ-у очолював д-р М. Кушпета, а представником Конґресу українських католиків на Конгресі СУМ-у був ред. М. Поронюк.

Після Святочної сесії Конґресу продовжувано ділові наради і переведно вибір нових керівних органів Спілки Української Молоді.


В склад Центральної Управи СУМ-у (раніше – Центральний Комітет) вибрано таких друзів:

Мґр Омелян Коваль – Голова Центральної Управи,

д. І. Крушельницький – 1-ий заст. Голови і керівник внутрішньої діяльности,

мґр В. Микула – 2-ий заст. Голови і кер. зовнішньої діяльности,

мґр Б. Стебельський – 3-ій заст. Голови і керівник Юнацтва СУМ-у,

проф. 3. Саган – Голова Виховної Ради СУМ-у,

мґр Є. Гановський – секретар і скарбник ЦУ,

д. Я. Деременда – член.

Центральну Контрольну Комісію СУМ-у вибрано в такому складі:

д. В. Леник – Голова, дд. інж. В. Олеськів, Т. Кіс – члени; дд. М. Когут та І. Левицький – заступники членів.

Центральний Товариський Суд СУМ-у складається тепер З таких осіб:

д-р М. Філь – Голова, д-р М. Гута, д. В. Шарван – члени; дд. М. Яремко і Г. Цебрій – заступники.

З уваги на постійне перебування Голови Центральної Управи СУМ-у в Бельгії туди перенесено осідок центрального керівного органу СУМ-у.


ПОСТАНОВИ ШОСТОГО КОНҐРЕСУ СПІЛКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

ЗАГАЛЬНІ СТВЕРДЖЕННЯ

Шостий світовий Конґрес Спілки Української Молоді відбувся у винятково важливих обставинах міжнародного і внутрішньо-українського характеру. Цілий світ поділився на два основні табори – на табір свободи і табір неволі, в якому панує традиційно імперіялістична і загарбницька Московщина.

Між цими двома таборами існує третя могутня сила – національно-визвольні революційні рухи поневолених московськими імперіялістами народів. Основою і рушійною силою цього руху є Україна та її свободолюбний нарід з патріотичною і високоідейною молоддю.

В нинішньому часі в обставинах зовнішньо-пропаґандивного галасу про "коекзистенцію" і співпрацю двох суспільно-політичних систем та ідеологій, продовжуються започаткована вже давніше підготовка до розв’язання світового конфлікту збройними засобами.

Свідома неминучости вирішального зудару двох ворожих до себе світів, Україна готується до того моменту у всіх галузях свого національного життя. В загально-національнім підготуванні до надходячих світових подій визначну і передову ролю відіграє українська молодь на Батьківщині, а її нерозривна частина – Спілка Української Молоді – поза межами України.

До Шостого Конґресу Спілка Української Молоді перейшла різні етапи свого розвитку і знаходиться тепер у процесі т. зв. відмолодження. На місце старших членів СУМ-у вливаються нині тисячі нових членів з рядів підростаючого українського покоління.

Свідомі величезних завдань, які стають перед СУМ-ом в цьому часі і в майбутньому у відношенні до молодшого українського покоління і тих обов’язків, які накладає на нас сучасне міжнародне становище і наша поневолена Батьківщина – Україна, учасники 6-го Конґресу СУМ-у схвалюють наступні постанови і доручають Центральній Уп¬раві Спілки Української Молоді намагатися перевести їх з життя:

І. ВНУТРІШНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

а). Організаційні справи

1. Випрацювати і змагати до здійснення пляну розширення організаційної мережі СУМ у всіх країнах поселення українців у вільному світі і охопити нею якнайбільшу кількість української молоді різного віку. 2. Втримувати тісний зв’язок і налагоджувати дружню і ділову співпрацю між краєвими керівними органами СУМ-у в різних країнах.

б) Культурно-виховні справи

1. Культурно-виховну працю із старшими членами СУМ-у виповнити конкретним змістом, притримуючись програми і статуту СУМ-у. 2. Творити на місцях діяння клітин СУМ-у гуртки, в яких систематичне навчання і виховна праця відбувалися б після природніх зацікавлень та індивідуальних здібностей членів СУМ-у. В таких гуртках виховувати керівників-виховників для СУМ-у, культурно-освітніх діячів, суспільно-громадських керівників і діячів практичної зовнішньої інформації та політичної роботи. 3. Зберігати членів СУМ-у від денаціоналізації та раптовного процесу асиміляції на чужині. Робити це всіма доступними нам засобами, а особливо втримуванням членів СУМ-у в постійному і нерозривному духовому зв’язку з українським народом на Україні, вивчанням і славленням наших духових цінностей і найкращих українських традицій. 4. Сталити членів СУМ-у для боротьби за національне і соціяльне визволення українського народу з-під московського і всякого іншого національного гніту. 5. Дбати, щоб члени СУМ-у постійно працювали над підвищенням свого загальноосвітнього і культурного рівня та вивчалися на корисних і творчих будівників у різних галузях державного життя. Виховувати членів СУМ-у під кутом потреб України, а не тільки вужчих потреб СУМ-у. 6. Намагатися створити стипендійний фонд СУМ-у для до¬помоги найздібнішим і найактивнішим членам СУМ-у здобувати високу освіту.

в) Видавничі справи.

1. Розбудувати журнал "Аванґард" так, щоб він дійсно відповідав вимогам центрального пресового органу СУМ. 2. Продовжувати періодичне видавання журналу "3нання" як посібника для виховників. 3. Започаткувати видавання окремого журналу для юнацтва СУМ-у. 4. Довести, нарешті, до центра¬лізації видавничої діяльности СУМ-у у згоді з усіма Краєвими Управами СУМ-у. Видавати тільки такі книжки і брошури, які будуть допоміжні й необхідні в ході практичної виховної праці СУМ-у. 5. Для видавничих справ ство¬рити окремий грошевий фонд, а видавництво зробити рентовною і самовистачальною секцією Центральної Управи.

г) Тіловиховання

В крок з духовим і розумовим розвитком та поширенням і поглибленням праці в СУМ-і повинно йти і фізичне виховання. Члени СУМ повинні плекати такі роди спорту і фізичної культури, які рівночасно готували б їх до фізичної боротьби з ворогами України. Особливий наголос робити на потребу тіловиховання в Юнацтві СУМ-у.

II. ЮНАЦТВО СУМ-у

Організаційну і виховну працю з членами Юнацтва СУМ проводити згідно з затвердженими статутом і програмою Юнацтва СУМ-у.

III. ЗОВНІШНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Нав’язувати і втримувати зв’язки і співпрацю з українськими національними Церквами, релігійними і світськими організаціями та науковими установами. Нав’язувати і . втримувати дружні зв’язки з організаціями української молоді. 2. Плекати старі і нав’язувати нові зв’язки з чужинецькими молодечими і іншими організаціями, які стоять на співзвучних СУМ-ові програмових та ідеологічних засадах. Для цього використовувати періодичну англомовну літературу – "Юкреініян Рев’ю", "АБН Кореспонденc" та ін. 3. В співпраці з іншими українськими організаціями інформувати чужинний світ про нашу визвольну боротьбу та діяльність на чужині.

IV. ФІНАНСИ

1. Вимагати точного і система¬тичного виконування всіма членами СУМ-у своїх фінансових зобов’язань. 2. Довести до точного і своєчасного розчислення між Центральною Управою і всіма Краєвими Управами СУМ згідно з затвердженим Конгресом бюджетом. 3. У випадку потреби зміни бюджету Центральної Управи узгіднювати це на Пленумі Центральної Управи СУМ-у.

Особисті інструменти