ХІ Конгрес СУМ (Нью-Йорк 1978)

Матеріал з CYMwiki
Перейти до: навігація, пошук

ХІ-ий Світовий Конгрес Спілки Української Молоді відбувся в днях 17-19 листопада 1978 року на Оселі СУМ Америки, в Елленвіл, Н.Й., ЗСА.

В Конгресі взяло участь 67 умандатованих делегатів, що представляли собою 73 голоси, 9 почесних гостей від братніх організацій і громадських установ та 98 індивідуальних гостей. Центральна Управа Спілки Української Молоді була заступлена 15-ома голосами, Австралія – 2-ма, Бельгія – 2-ма, Німеччина – 3-ма, Арґентіна – 2-ма, Велико-Брітанія – 14-ма, Канада – 11-ма, ЗСА – 24-ма. З Франції прибув представник.

Конґрес проходив під гаслом "Розкуй Закуту Україну" і відзначував наступні річниці: 60-річчя української державности, 40-річчя з дня героїчної смерти основоположника УВО-ОУН Євгена Коновальця, 45-річчя голодової облоги Москвою України, 35-річчя постання Антибольшевицького Бльоку Народів /АБН/ і 100-річчя народин великого педагога і прихильника СУМ – професора Григорія Ващенка.

Голова КУ СУМ в Америці д-г Мирослав Шміґель офіційно відкрив ХІ-ий Світовий Конґрес СУМ о годині 2-ій по полудні, привітав делегатів, а головно тих з-за океану і передав дальше ведення Конґресу Голові ЦУ СУМ д-гові Омелянові Ковалеві, який привітавши делегатів, вказав на важливість нарад біжучого Конґресу. Делегати розпочали свій Конґрес молитвою, яку перепровадив о. Роман Мірчук, і відспіванням релігійної пісні "Боже Великий".

Конгресом проводила Президія в такому складі: д-г інж. Мирослав Шміґель – Предсідник /ЗСА/; д-г д-р Аскольд Лозинський /ЗСА/, д-г М. Моравський /Австралія/, род. Люба Фостун /Велико-Брітанія/ – заступники Предсідника; под. Євгенія Кузьмович /ЗСА/ і Ганя Кобилецька/Канада/ – секретарки Конґресу.

До Почесної Президії запрошено: проф.С.Вожаківського /колишнього Голову ЦК СУМ/, проф.д-ра Г.Васьковича, о. Р. Мірчука, д-ра В.Косика /представника з Франції/, Миколу Василика /Головна Пластова Старшина/, інж. М. Григорціва /представника ЛВУ з Австралії/, мґра Т.Буйняка /Голову ГУ ЛВУ Канади/ і д-ра П. Мірчука /Голову Колишніх Політв’язнів/.

ХІ-ий Світовий Конгрес СУМ покликав до праці наступні комісії: мандатно-верифікаційну /Голова д-г Михайло Фурда – ЗСА/, виховно-юнацьку /мґр Євген Гановський – ЗСА/, організаційну членства /мґр Осип Рожка – ЗСА/, видавничо-інформаційну /мґр Омелян Коваль – Бельгія/, фінансово-бюджетову /мґр Микола Франкевич – Німеччина/, програмово-резолюційну /ред. Володимир Левенець –ЗСА/, статутову /мґр Андрій Гайдамаха — Німеччина./

За цілість праці, проробленої на протязі 5-тирічної каденції звітували: Голова ЦУ СУМ – мґр О. Коваль, 1-ий Заступник Голови і виконуючий обов’язки Генерального секретаря – мґр А. Гайдамаха, 2-ий заступник Голови – д.Ярослав Деременда, 3-ій заступник – мґр Є.Гановський, 4-ий заступник – мґр Т. Буйняк, Генеральний Секретар і організаційний рефе¬рент до часу свого приїзду до ЗСА – мґр. Осип Рожка, референт дружинників і ІСПО – д-г Роман Шупер, референт сумівських видань – мґр Володимир Леник, Голова Центрального Товариського Суду — д-г Михайло Фурда. Д-г Володимир Панчук, Голова КУ СУМ в Німеччині, звітував за діяльність КУ СУМ в Німеччині.

Делеґати почали свою наступну сесію у суботу 18-го листопада, о годині 10-ій рано. Цілий день був присвячений праці по комісіях, на яких делеґати вислухали наступні доповіді: "Політична Освіта і громадська праця СУМ в Осередках" – проф. д-ра Г. Васьковича, "Виховна програма і практика праці з юнацтвом СУМ" – мґра Євгена Гановського "Організаційна структура СУМ, як підбудова діяльности юнацтва, дружинників і сеньйорів СУМ" – Мирослава Татарина.

На Комісіях були рівно ж представлені наступні проекти: «Акції в обороні українських політв'язнів" д-га Богдана Бобина, "Структура Дружинників СУМ" /проект ЗСА/ д-га Романа Зварича; д-г В. Капустинський представив проекти друзів з Велико-Брітанії, д-г Ігор Мірчук виступив з власним проектом для дружинників, а проект змін до статуту опрацював д-р Аскольд Лозинський. Проект фінансово-бюджетових витрат на наступну чотирирічну каденцію був опрацьований д-гом Миколою Франкевичем. Звіти Комісій були представлені на пленарній сесії, яка почалась о годині 3.30 по полудні. На цю сесію завітала Достойна Пані Слава Стецько, яку делеґати й учасники тепло вітали і попросили до Почесної Президії.

Вечером відбувся святочний бенкет, на якому відчитано або зложено цілий ряд привітів і побажань з нагоди ХІ-ого Світового Конгресу Спілки Української Молоді. З Ієрархів та Духовенства Конгрес вітали Патріярх і Кардинал Йосиф Сліпий, Митрополит Йосиф Шмондюк, єпископ Ярослав Ґабро, єпископ Василь Лостен, Апостольський Екзарх єпископ Іван, Єпарх Єфрем Кривий /ЧСВВ/, Митрополит Максим Германюк, єпископ Ізидор Борецький, о. канцлер Михайло Левенець в імені Екзархату Фран¬ції, оо. Василіяни при церкві св. Юра у Нью-Йорку, о. Любомир Гузар, о. Іван Бура /церква св. Михаїла/, о. Богдан Кінь, о. Іван Ткачук.

Від організацій і установ вітали ХІ-ий Світовий Конгрес СУМ: Достой¬ний Голова Ярослав Стецько від Проводу ОУН /привіт відчитав директор Юліян Заблоцький/, мґр. Слава Стецько від АБН, А. Філімончук від ОДУМ-у, проф. д-р Г. Васькович від УВУ й ІСПО, Б. Тодорів від "Прови¬діння", інж. М. Григорців від ЛВУ Австалії, поручник Л. Футала від Екзекутиви УККА, В. Мазур від УНП і ОУВФ, пл. сен. І. Сохан від Крайової Плас¬тової Старшини, М. Ковальчин від Товариства УПА, мґр. Т. Буйняк від ЛВУ в Канаді, ред. І. Дмитрів від СУБ-у /Союз Українців у Велико-Брітанії/, д-р Іван Флис від Головного Уряду УНС; рівно ж наспіли привіти від Світового Українського Визвольного Фронту, НТШ в Канаді, НТШ в Америці УЛТПА, УВАН в ЗСА, СУА, АДУК, проф. 3. Сагана, В. Шарвана /Українська Радіопрограма/ ТУІА, ОЖ ЛВУ, ЦЕСУС, СВУ, Т-ва колишніх вояків УПА в Канаді, п-і Слави Рубель /Координатор Молодечих Організацій при УККА/, Братства І УД УНА, /Комітету Об’єднаних Українсько-американських організацій міста Нью-Йорку, Комбатантів у Великій Брітанії, М. Кушніра /бувший Голова Центральної Виховної Ради СУМ/, Товариства Українських Літераторів у Великій Брітанії /С.Фостуна/ ред. В. Косика.

Під час мистецької програми виступили тріо бандуристів "Молоді Орли" під керівництвом В. Васькова /Юрко, Петро і Стефанія Лучків з Пасайку/ і Оля Гірняк – солістка хору "Жайворонків" при акомпаньяменті Соні Шерег. Після Бенкету делегати і гості забавлялися до пізньої ночі під звук оркестри "Вечірний Дзвін" з Монтреалю.

Неділю 19-ого листопада делегати і гості почали Святою Літургією, яку відслужив о. Роман Мірчук. Після представлення резолюцій і внесків і після відповідного вияснення питань і дискусії приступлено до вибору нової Центральної Управи.

До нових керівних органів Центральної Управи на нову чотирирічну каденцію, з осідком у Нью-Йорку, увійшли:

– мґр Євген Гановсьний – Голова ЦУ СУМ /ЗСА/ – Михайло Шепетик /Канада/ – Заступник Голови – Ярослав Деременда /Велико-Брітанія/ – Заступник Голови – Микола Франкевич /Німеччина/ – Заступник Голови – мґр. Осип Рожка /ЗСА/ – Генеральний Секретар – Ярослав Петрик /ЗСА/ – Референт Фінансів – Євген Маркович /Арґентіна/ – Координатор на півд. Америку – Євгенія Кузьмович /ЗСА/ – Референт Юнацтва – Ганна Кобилецька /Канада/ – Референт Членства – Мґр. Омелян Коваль /Бельгія/ – Голова Центральної Вих. Ради

До Центральної Контрольної Комісії увійшли:

Михайло Гринюк – Голо¬ва; Богдан Лищишин, мґр. Петро Когут – члени Б.Рутковський і Зенон Ко¬валь – заступники членів.

Товариський Суд вибрано у наступному складі : мґр. Теодозій Буйняк Голова, д-р Аскольд Лозинський, Михайло Фурда – члени; Михайло Моравський і Микола Шафовал – заступники членів.

За довголітню діяльність у СУМ, або через заслуги для нашої Спілки, відзначені були почесним членством нашої Спілки:

п-і Н. Павлушкова, Семен Вожаківський, Олекса Калинник.

Четвертим ступенем Виховника відзначено:

Д-ра Петра Мірчука, К. Василика, І. Кобасу, М. Шміґеля, М. Лущака, В. Кусика, В. Окіпнюка, Є. Рена, Г. Костюка, ред. І. Дмитріва.

Четвертим ступенем Суспільника наділено: ред. В. Левенця, Б.Гірника

Четвертим ступенем Культурника наділено: О. Ґензу, Т. Кузьміва.

Четвертим ступенем Фізкультурника наділено: Я. Петрика.

Четвертим ступенем Міжнародника наділено: Достойну Пані Славу Стецько, а четвертим ступенем Господарника – Петра Микуляка і В. Костика.

На пропозицію д-га Башука з Канади, ХІ-ий Світовий Конґрес СУМ відзначив свого бувшого довголітнього Голову ЦУ СУМ мґра О. Коваля найвищим відзначенням – званням "Лицаря-Витязя". Це відзначення викликало довгу овацію у присутніх делеґатів та гостей.

Після слова уступившого Голови д-га О. Коваля промовляв нововибраний Голова ЦУ СУМ мґр. Євген Гановський. Голова подякував за вибір і обіцяв зробити все можливе, щоб довести до успішної реалізації постанов та рішень принятих ХІ-им світовим Конгресом Спілки Української Молоді.

ХІ-ий Світовий Конґрес СУМ закінчено відспіванням українського національного гимну.

Особисті інструменти