ХІІ Конгрес СУМ (Торонто 1983)

Матеріал з CYMwiki
Перейти до: навігація, пошук

Від 26-го до 28-го листопада 1983 року в приміщеннях Дому Української Молоді в Торонто, Канада, відбувся ХІІ-ий Світовий Конґрес Спілки Української Молоді, в якому взяло участь 66 умандатованих делегатів з країн: Австралії — 11, Аргентини — 3, Велика Брітанії — 6, Бельгії — 1, Канади — 14, ЗСА — 28, Німеччини — 3, та 12-ть членів Центральної Управи СУМ, разом репрезентували біля 10.000 членства СУМ. Крім того в Конгресі взяло участь поважне число гостей і представників українського організованого життя, які в тому часі прибули до Торонта на ІV-ий Конґрес СКВУ.

Конґрес проходив під гаслом: "Воля Народам — Воля Людині", під яким СУМ проводив свою діяльність в 1983 році, відзначаючи річниці: 50-ліття злочинного голодомору в Україні в 1932-33 роках, 40-ліття постання Антибольшевицького Блоку Народів (АБН) та 100-ліття від дня народження і 10-ліття від дня смерти ідеолога українського націоналізму д-ра Дмитра Донцова.

Конґрес відкрив Голова Ц.У. СУМ Є. Гановський в суботу 26-го листопада в годині 12-ій, який в своєму вступному слові привітав усіх присутніх делегатів, представників українських організацій й установ та зарядив однохвилинною мовчанкою вшанувати пам'ять кол. Голови Ц.У. СУМ д-ра Миколу Філя та Івана Крушельницького — довголітнього члена Центральної Управи СУМ і ред. "Аванґарду" (1958-65) та мільйони жертв українського народу в часі голодомору, що його організувала большевицька Москва тому 50 років на Україні.

Після молитви, що її провів о. Іван Барщик — капелан СУМ в Канаді, обрано ділову Президію Конгресу в складі: Аскольд Лозинський (ЗСА) — Голова, Богдан Баран (Канада), Михайло Моравський (Австралія), Володимир Шляхетно (Велика Брітанія), Євген Маркович (Арґентіна), — заступники, Нуся Вох (ЗСА) і Марійка Гаргай (ЗСА) —секретарі.

Перед приступленням до дальших нарад Конґрес покликав наступні ділові Комісії:

Мандатно-Верифікаційну — голова Михайло Шепетик, Канада; Виховно-Юнацьку — голова Мирослав Шміґель (ЗСА); Організаційно-Статутову — голова Аскольд Лозинський (ЗСА); Номінаційну — голова Микола Фіголь (Канада); Внутрішньої діяльности — голова Михайло Моравський (Австралія), Видавничо-Інформаційну — голова Люба Фостун (В. Брітанія); Зовнішньої діяльности — голова Роман Шупер (Німеччина); Фінансово-господарську – голова Богдан Лещишин (Кана¬да); Резолюційну — голова Осип Рожка (ЗСА).

За цілість діяльности Центральної Управи СУМ протягом 5-ти річної каденції звітували: Є. Гановський — голова Ц.У., О. Рожка — генеральний секретар, Я. Петрик — фінансовий референт, О. Коваль — референт видань і голова Центральної Виховної Ради СУМ та М. Гринюк — голова Контрольної Комісії і Т. Буйняк — голова Товариського Суду. В звітах, між іншим, стверджувано, що перенесення осідку Ц.У. СУМ на американський терен себе виправдало; Секретаріят Ц.У. вдержував ділові контакти з усіма теренами діяльности СУМ; деякі заокенські країни пожвавили свою діяльність через часті відвідини їх членами Ц.У. і Ц.В.Р. та що в майбутньому треба переводити дальшу реорганізацію цілости Центрального Керівництва СУМ.

Після звітів членів Ц. У, відбулася довша дискусія, в якій відмічувано успіхи й недоліки в праці Центральних Органів СУМ, як рівнож, проблеми і труднощі ставлення праці клітин СУМ в поодиноких країнах, а особливо, на відтинку виховання Юнацтва. Дискусія характеризувалась тим, що в ній брали участь переважно делеґати молодшого віку, які висловлювались оптимістично щодо майбутньої ролі СУМ і вихованої в СУМ-і молоді в організованому житті нашої спільноти в різних ділянках, як рівнож і на відтинку допомоги українському народові в Україні в його змаганнях до самостійного національно-державного життя.

Після закінчення першої Пленарної Сесії в суботу 26-го листопада 1983 року вечером, заходами Організаційної Комісії ХІІ-го Світового Конгресу, до якої входили: М. Шепетик — голова, І. Мокан, П. Воробець, В. Мигович, Т. Пронюк, М. Музичка і мґр. Г. Кардаш-Додз, влаштовано величавий бенкет, на який прибуло понад 800 осіб, а в тому 70 представників українських організацій і установ та від федерального і провінційного урядів Канади.

Учасників бенкету та делегатів Конгресу вітали: Б. Баран — голова К. У. СУМ Канади, Є. Гановський - Голова Ц. У. СУМ, д-р Р. Малащук — голова СУВФ, інж. В. Безхлібник — ген. секретар СКВУ, Р. Вжесневський — від Головної Булави Пласту, Кен Робінсон — від прем'єра П. Трудо, Майкел Вілсон — від лідера опозиції Браєна Малруні та Юрій Шимко — від прем'єра провінції Онтаріо. Бенкетом провадив Роман Британ — член Управи Осередку СУМ в Едмонтоні, а головну промову виголосив д-р Аскольд Лозинський – голова Крайової Управи СУМ Америки.

Під час бенкету відчитано письмові привіти від: Патріярха Йосифа І (УГКЦ), Митрополита Мстислава, УПЦ; Митрополита Максима (Вінніпеґ-Канада), Митрополита Стефана (Філядельфія-ЗСА), Владики Інокентія (Філядельфія-ЗСА), Протоархимандрита ЧСВВ о. Ісидора, архимандрита Студіону о. Любомира Гузара.

Від організацій і установ вітали ХІІ-ий Світовий Конґрес СУМ: Дост. Голова Проводу ОУН і УДП Ярослав Стецько, п-ні Павлушкова, Світовий Конґрес Вільних Українців, Світовий Український Визвольний Фронт, Ліґа Визволення України (Торонто-Канада), Об'єднання Жінок Чотирьох Свобід України (Нью-Йорк, ЗСА), Союз Українців Католиків Провидіння (Філядельфія-ЗСА), Братство Українців Католиків Канади, Українська Народна Поміч (Чікаґо-ЗСА), об'єднання Бувших Вояків Українців у Великій Брітанії Союз Українських Самостійників у Канаді, Братство Колишніх Вояків 1-ої Української Дивізії УНА (Канада), Братство Колишніх Вояків УПА в Канаді, Організація Оборони Лемківщини (ЗСА), Спілка Визволення України (ЗСА), Президія Європейського Комітету для Відзначення 1000-літя Християнства в Україні, Головна Рада Наукових Товариств ім. Шевченка, Асоціація Діячів Української Культури (АДУК), Торонто, Канада; Спілка Українських Журналістів Канади, Видавнича Спілка "Гомін України", Товариство Українських літераторів у Великій Брітанії, Президія КУМО (Нью-Йорк, ЗСА), Конференція Українських Пластових Організацій, Пласт — Організація Української Молоді в Канаді - КПС, ЦК ОДУМ, УСЦАК-у, СУСК, О СУМ Саскатуну, О СУМ в Західній Австралії.

В кінці офіційної частини бенкету виступив відомий гуморист Володимир Довганюк, який своїми дотепами розвеселив присутніх. Молитвою, яку провів о. І. Барщик, закінчено Бенкет, після чого відбулася товариська забава під звуки оркестри "Чайка" з Ошави.

Друга Пленарна Сесія Конгресу почалась в неділю 27-го листопада 1983 року в годині 11-ій програмовою доповіддю на тему: "3а національно-духову суверенність у вихованні", що її виголосив Голова Центральної Виховної Ради СУМ д. Омелян Коваль. В доповіді звернено особливу увагу на методи, засоби і цілеспрямованість у виховній праці з доростаючим поколінням та на важливість однозвучности і співдії таких виховних чинників як родина, церква і молодіжні організації. З огляду на ґрунтовне і конкретне з'ясування цих справ Конгрес рішив уважати її як загальні напрямні виховної праці з Юнацтвом в наступній каденції.

Після доповіді і дискусії відбулися окремі Сесії Конгресових Комісій, які працювали над проектом і внесками Підготовчих Комісій, що їх покликала Центральна Управа заздалегідь до Конгресу, включаючи сюди також пропозиції, які були подані під час нарад Пленарних Сесій. Завданням Конґресових Комісій було всі внески ще раз докладно продискутувати та оформити їх в Резолюції і Постанови та як такі запрпонувати Конґресові для схвалення.

Ділові наради Конґресу перервано величавим концертом, який відбувся в неділю вечером, що його влаштували з нагоди ХІІ-го Світового Конґресу СУМ мистецькі Ансамблі Осередку СУМ в Торонто, а саме чоловічий хор "Прометей", жіночий хор "Діброва" і Оркестра "Батурин" під керівництвом маестра Василя Кардаша та танцювальний Ансамбль "Верховинці" під керівництвом Соні Кіндрат і Євгена Труся.

На закінчення Концерту, в імені делеґатів Конґресу та всіх учасників зложили подяку Керівникам Ансамблів та всім виконавцям на руки д. М. Музички — голови осередку СУМ в Торонто д-р Аскольд Лозинський — Предсідник Конґресу та Є. Гановський від Центральної Управи СУМ. В свою чергу від імені Ансамблів д. С. Безубко вручив Головам Крайових Управ СУМ комплект платівок згаданих мистецьких Ансамблів.

Третя і заключна Пленарна Сесія відбулася в понеділок 28-го листопада звітами Конгресових Комісій.


Після прийняття Статуту, Постанов окремих Комісій і загальних Резолюцій на пропозицію Номінаційної Комісії обрано наступний склад Центральних Органів СУМ на наступну каденцію:

ЦЕНТРАЛЬНА УПРАВА:

Є. Гановський (ЗСА) — Голова,

М. Шепетик (Канада) — Заступник Голови,

А. Лозинський (ЗСА)— Заступник Голови,

Я. Деременда (В. Брітанія) — Заступник Голови,

М. Моравський (Австралія) — Заступник Голови,

М. Гаргай (ЗСА) — Секретар,

О. Коваль (Бельгія) — Голова Центральної Виховної Ради,

О. Рожка (ЗСА) — Керівник Юнацтва,

М. Фіґоль (Канада) — Референт Видань,

Б. Лещишин (Канада) — Фін.-Госп. Керівник,

Я. Петрик (ЗСА) — Касир,

Є. Маркович (Арґентіна) — Координатор праці СУМ на Південну Америку,

Р. Шупер (Німеччина) — Реф. Зов. Зв'язків.

ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ

М. Гринюк (В. Брітанія) — Голова, С. Лейбюк (Канада) —Член, Е. Кузьмович-Блага (ЗСА) — Член, П. Когут (ЗСА) — Заступник, П. Сенів (Австралія) — Заступник.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРИСЬКИЙ СУД:

Б. Баран (Канада) — Голова, 3. Коваль (Бельгія) — Член, М. Фурда (ЗСА) — Член, К. Василик (ЗСА)— Заступник, М.Куляс (ЗСА) —Заступник.


В точці внески і побажання д. Осип Рожка відчитав рішення попередньої Центральної Управи відзначити за працю і заслуги для Спілки Української Молоді наступних осіб:

Четвертим Ступенем Виховника:

Ю. Кісілевський (ЗСА), Микола Бачара (ЗСА), Тиміш Мельник (ЗСА), Теодор Олещук; (ЗСА), Ярослав Сербин (Канада), Микола Фіґоль (Канада), Іван Левицький (Бельгія).

Суспільника:

Микола Андрухів (Канада), Володимир Кліш (Канада), Іван Кузів (Канада)

Після вичерпання програми нарад д. Є. Гановський подякував Конґресові за довір'я та поновний вибір на пост Голови Ц. У. СУМ, заявляючи, що спільно з всіма членами новообраної Управи постара¬ється виконати рішення і постанови ХІІ-го Світового Конґресу СУМ та закликав до тісної співпраці усі Крайові Управи СУМ. Між іншим, він заявив, що особливо докладе всіх старань для завершення другої фази реорганізації центрального Керівництва СУМ у зв'язку з переходом ЦУ СУМ на американський терен.

Зобов'язався також посилити справу частих відвідин поодиноких країн, де діє СУМ не тільки членами Центральної Управи, але також членами Центральної Виховної Ради, яка відповідно до цього в короткому часі буде покликана Центральною Управою. В кінці висловив своє вдоволення і подякував усім тим, хто причинився до підготовки й успішного відбуття ХІІ-го Світового Конгресу СУМ, а особливо Крайовим Управам, які доложили всіх старань, щоб їх країна була належно зарепрезентована умандатованими делегатами на цьому Конгресі.

Відспіванням українського національного гимну ХІІ-ий Світовий Конгрес Спілки Української Молоді закінчено 27-го листопада 1983року в годині 2-ій по полудні

Особисті інструменти