Програма СУМ

Матеріал з CYMwiki
Перейти до: навігація, пошук

Програма Спілки Української Молоді була прийнята та затверджена на І Конгресі СУМ, який відбувся 20-24 березня в Авсбургзі (див І Конгрес СУМ (Німеччина 1947) ).

На цьому ж Конгресі було прийнято статут СУМу, сумівський прапор та емблему, ухвалено напрямні для дальшої розбудови Спілки та обрано Центральний Комітет (ЦК) СУМ.


ПРОГРАМА СУМ-у

1. Спілка Української Молоді (скорочено СУМ) є непартійною, але глибоко ідейною національно-соборницькою організацією Української Молоді, що, ставлячи перед собою завдання відновити славні традиції однойменної спілки, ліквідованої антинароднім окупаційним режимом в Україні, об'єднує і виховує в своїх рядах молодь, яка, згідно з правилами, може вступати в СУМ.

2. Стоячи на ґрунті християнської моралі і глибокого українського традиціоналізму, СУМ є середовищем, в якому куються сталеві характери, що змогли б стати на зміну своїм батькам, і були б безмежно відданими укра¬їнській самостійницькій ідеї, дотримуючись гасла: «Бог і Батьківщина».

3. Оскільки всі люди рівні перед Богом, а значить, не може бути обранців, яким призначено панувати над народами, СУМ виховує своїх членів у дусі вселюдської правди, в дусі непокори перед імперіалістичними загарбниками, готуючи молодь до безкомпромісної боротьби за власну державу, як підставу існування українського народу.

4. В лавах молоді мусять високо стояти моральні чесноти, братерська дружба і організованість, а тому СУМ, ведучи безпощадну боротьбу з аморальністю, нездоровими симптомами в середовищі молоді, бореться за високі якості і чистоту душі своїх членів з тим, щоб слово «сумівець» стало гордістю не тільки Спілки Української Молоді, а й усього українського громадянства.

5. Стверджуючи, що глибока усвідомленість правоти поставленої перед собою мети, в аспекті загальнолюдського буття, була запорукою перемоги й безсмертності членів. Спілка Української Молоді виховує такий тип молодої людини, яка б була завжди переконана в перемозі своєї правди, дуже дорого цінила своє національне ім'я, належно шанувала борців за волю свого народу, і для якої відступство чи зрада нації були б рівнозначні з смертю.

6. Член СУМ-у мусить бути високорозвиненим, постійно прагнути до поглиблення своїх знань і цікавитися навколишнім життям, а тому Спілка Української Молоді за одно із основних своїх завдань уважає допомагати й всіляко підтримувати молодечий гін до опанування культурної скарбниці як свого народу, так і передових народів цілого світу.

7. СУМ бореться за поширення серед молоді своєї ідеї та створення нових Сумівських осередків, вимагаючи від свого членства активної діяльності в цьому напрямку, пам'ятаючи, що СУМ – це бойова національно-соборницька організація.

8. Важлива ознака всякої здорової молоді, а тим більше молоді поневоленої нації, полягає в тому, що ця молодь стоїть не тільки на високому моральному та ідейно-політичному рівні, а й відрізняється своїми фізичними прикметами, знаючи, що в здоровому тілі – здоровий дух. Тому СУМ велику вагу приділяє фізичному розвиткові молоді в найрізноманітніших формах, вважаючи ці чинники за основні у формуванні фізично й духовно здорового характеру.

Особисті інструменти