Видавнича діяльність СУМ в діаспорі

Матеріал з CYMwiki
Перейти до: навігація, пошук

Важливим внутрішньо-організаційним та пропагандивним напрямом СУМ є видавнича діяльність.

знак видавництва СУМ

З самих початків створення організації в діаспорі (1946 р.) в сильніших осередках та Крайових Управах з'вляються чисельні видання, що виходили циклостилевим способом. В загальному, видавнича діяльність Спілки Української Молоді відбувалась у двох напрямках: — видання внутрішньо-оргаізаційної преси та - видання книг і матеріалів для української громади.

Очевидно, що за роки існування організації видавництво пройшло глибоку еволюцію, перш за все це стосується внутрішніх видань, де поступово кількісні показники переросли у якісні за рахунок об'єднання дрібніших видань. Так, наприклад, у 1940-х роках в Німеччині виходила наступна сумівська преса: "Авангард" - двомісячник для дійсного членства, "Молоде життя" - місячний журнал, "Сумівське життя" - двотижневик, "Соборник" - місячник, "Сумівський бюлетень" та "Бюлетень ЦК СУМ".

Проте, подібна кількість видань була притаманна лишень початковому періоду існування СУМ, починаючи з 1950-х років сумівська періодика поширюється значно слабше та повільніше, не встигаючи за ростом організації та поширенням клітин СУМ. Так, у Канаді з 1949 року видавався журнал для молоді "На Варті", всього з'явилось 24 номери цього місячника, а уже з 1952 року це видання перестає існувати об'єднавшись з журналом "Крила".

Дещо кращою була ситуація в США, де кількість сумівських видань задовільняла потреби організації. Передусім це стосується журналу "Крила", що виходив з 1951 по 1954 рр. "Крила" систематично подавали статті і дописи про визвольну боротьбу українського народу, відзначали найголовніші історичні дати в його житті та найактуальніші події з життя української спільноти на еміграції. Про різнобічне направлення журналу свідчать назви рубрик: "У поневоленній Україні", "Наука, література, мистецтво", "Пізнаваймо світ", "Пізнаваймо Америку", "З життя СУМА", "Словами ворога", "Спорт", "Розвага, гумор, сатира".

Не маючи можливості видавати повноцінну сумівську пресу, багато організаційних видань виходили при українських еміграційних газетах. Так, у США друкованим органом Спілки була газета "Шлях молоді", що спочатку видавалась при місячнику "Національна трибуна", а згодом при щоденній газеті "Свобода". В Канаді у газеті "Гомін України" з'явилась сумівська сторінка "Трибуна сумівця". Подібні видання існували і на інших сумівських теренах: у Німеччині - "Ідея і чин", у Великій Британії -"Голос молоді", в Бельгії - "В поході", в Австралії - "Новий промінь".

Деякий час потреби осередків у власному друкованому слові задовільняли дрібні осередкові видання, деяким винятком може бути американський континент, де виходили досить значні сумівські друковані органи - це, насамперед, журнали "Сумівський інформатор Чікаго, Січ" (Чікаго), "Сумівець" (Нью Йорк), "Сумівський Стяг" (Детройт).

Найбільшої уваги заслуговують видання Центральної Управи СУМ, тим більше, що деякі з них з короткими перервами видавались до початку 90-х років, а журнал " Крилаті " виходить до сьогодні.

Пріоритетним напрямком у періодиці ЦУ СУМ постійно була виховна тематика. Для виховників організації видавався журнал "Знання", згодом перейменований у "Записки виховника".

З 1963 року розпочалось видавництво у США журналу для молоді "Крилаті", який орієнтувався на юнацтво Спілки.

Для дорослого членства ЦУ СУМ видавало журнал "Авангард", який в різні часи видавався у різних країнах: Німеччині, Англії, Бельгії, США. Всебічний напрямок "Авангарду" забезпечив його довге функціонування, від 1946 і до початку 1990-х років.

Іншим важливим напрямком видавничої діяльності СУМ з 1949 року є видавництво книг, рефератів та наукових праць. Здебільшого ці видання слугували потребам широких еміграційних кіл і орієнтувались на читачів різного віку. Першими ж були видання на історичну тематику, для їх характеристики подамо перелік назв: "Визвольна боротьба українського народу", "Україна і Московщина", "Історичні традиції української національної державносте", "Перше Листопада 1918 року", "Як був проголошений IV Універсал", "Базар" (повстансько-партизанськийй рейд у 1921 р.), "30 червня 1941 року", "Український Літопис княжих часів", "22 січня 1918 року" та ін.

Згодом, вагоме місце серед видань СУМ заняли наукові праці, які часто, як, наприклад, праця Григорія Ващенка "Виховний ідеал", свідомо готовились для потреб та користі СУМ. Серед інших видань на особливу увагу заслуговують праці Д. Донцова - "Заповіт Тараса Шевченка", "Христоматія української літератури", Г. Ващенка -- "Виховання волі і характеру", "Український ренесанс 20-го сторіччя", М. Ломацький - "Національна свідомість", О. Калинник і О. Воропай - "В дев'ятім крузі" та ін.

З ростом організаційної діяльності розширюється й видавнича справа, це позначилось як на сумівській ланці: видання Правильників, Ювілейних книг та інших організаційних матеріалів, так і на діаспорній громадській частині.

Загалом же, видавнича діяльність СУМ була важливою частиною організаційного життя. Не зважаючи на ряд проблем, що виникали у цьому напрямку сумівської роботи, видавництво організаційної преси стало важливим засобом координації дій та обміну інформацією між осередками. Короткий період занепаду скорегував цілі та завдання сумівських друкованих органів і уже з кінця 1950-х років з'являються поширені видання ЦК СУМ, пріоритетним завданням яких є задоволення потреб членів організації у виховних матеріалах. Поряд з цим СУМ займається широким видавництвом літератури для української громадськості, що свідчить про високий рівень та важливе місце Спілки у видавничій справі.

Особисті інструменти