І Конференція СУМ (Авсбург 1946)

Матеріал з CYMwiki
Перейти до: навігація, пошук

4-го вересня 1946 р. Центральне Орг. Бюро СУМ-у скликало першу конференцію СУМ-у, яка відбулася в Соммер-Казерне (Авґзбург).

На конференцію прибули делегати від 24 осередків.

Ця перша конференція СУМ-у була важливою подією на шляху розбудови СУМ-у. Конференція схвалила проект статуту СУМ-у і прийняла рішення запропонувати його на затвердження загальному Конґресові СУМ-у, до скликання якого велася підготовка.

Крім того Конференція вибрала тимчасовий Центральний Комітет СУМ-у, якому доручено довершити підготовку скликання першого Конґресу СУМ-у та нав'язати діловий контакт з молоддю англійської та французької зони Німеччини.

До тимчасового Центрального Комітету СУМ-у були обрані:

М. Сердюк, О. Калинник, К. Кохно, 3. Шупер, В. Петренко, В. Маркусь, М. Копинець, І. Фесенко.


На Конференції було прийнято звернення до української молоді:

ДО ВСІЄЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

(Відозва з нагоди І Конференції СУМ)

Дорогі друзі і подруги! Ми перебуваємо на еміграції, далеко від Рідного Краю. Та хоч як би далеко були ми від нашої матері-України, все ж ніщо не зможе затемнити в наших серцях її образу. Чим дальше ми відходимо від рідних міст і сіл, від святого Дніпра, тим дужче відчуваємо ми тугу за всім рідним. Чим болючіші вістки доходять до нас про гніт і неволю в Рідному Краї, тим сильніше бажання наповнює нашу душу допомогти "обдертій Матері".

Друзі! Зважмо на сучасний стан українського народу, вслухаймось у поклики рідної землі, перед якою зараз, як ніколи раніш, стоїть пи¬тання: бути чи не бути. Український нарід, Богом і історією поставле¬ний на сході Європи для творення нового життя, сьогодні, всупереч усім ворожим кряканням, каже твердо світові: "Бути! Жити!".

Чи можемо ми цим легковажити? Чи маємо ми право допомогти знеможеному Краєві?

Українська молоде! Ми - частина нашого народу на еміграції, але це й на хвилину не знімає з нас обов'язку бути на сторожі нашої волі і правди. Сучасність ставить перед нами важливі і відповідальні зав¬дання. Вона вимагає від нас стати спадкоємцями в змаганні за права нашого народу на існування, стати будівничими українського майбутнього-Української Держави.

Покликана до життя Спілка Української Молоді (СУМ), продовжуючи славні традиції Київського СУМ, ставить своїм завданням служити Великій ідеї. Служити чесно й безкорисно, всюди і в кожній хвилині служити так, як тисячі сумівців - наших попередників, змагатись і боротись серед найтяжчих небезпек, щоб дух борців-мучеників привів до переможного кінця.

Ми, представники української молоді, волею делегатів Першої Конференції Спілки Української Молоді, що відбулася 3-го вересня ц.р., обрані члени Центрального Комітету СУМ, розуміючи великі та невідкладні завдання нашої молоді на скитальщині, звертаємось до Вас з нашим дружнім закликом:

Український Юначе, Українська Дівчино!

СУМ - організація молоді, що думає по-державницькому, тобто хоче приготувати молодь до боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу.

СУМ - це шлях до Рідного Краю, шлях через терен і квіти, кров і славу. СУМ - це школа наполегливої праці, навчання, плекання харак¬теру, здорової моралі, що мусять бути кращими прикметами українського молодого покоління. СУМ - Ваша організація, на яку Ви чекали роками і в якій сьогодні матимете змогу виявити всю свою готовість та здібність для служби Батьківщині.

Тому Ваше місце в СУМ. Тому Ви не тільки самі станете ідейним членом СУМ, але й своїх друзів поведете своїми слідами. Тому вся українська молодь повинна увійти в свою Спілку Української Молоді.

Пам'ятаймо: працюючи в СУМ, віддаючи все наше духове й фізичне багатство для визволення Батьківщини, виконуємо великі завдання супроти світлої пам’яті наших перших сумівців-героїв: Павлушкова, Матушевського та тисяч знаних і незнаних, близьких нам молодих братів та сестер, які згинули й сьогодні гинуть на полі бою, в тюрмах, на засланні за добро України. Їхня кров та невмируща ідея, за яку вони гордо віддали своє життя, кличе Вас в ряди СУМ.

Дорогі Друзі й Подруги!

Час вимагає єдності, міцності в наших рядах, гарту духу і тіла, Гряде доба, якої ми будемо творцями. Хай же наша спільна мета згуртує усіх нас на чужині у міцну, ідейно здорову тілом і душею молодечу сім'ю, ім'я якій - СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ. Хай СУМ стане улюбленою молодечою організацією.

Вся українська молодь в ряди СУМ.

Центральний Комітет Спілки Української Молоді "Аванґард" ч. 7, грудень 1946.

Особисті інструменти