"СУМ на чужині"

Матеріал з CYMwiki
Перейти до: навігація, пошук
CYM na chuzhyni.JPG

Першим повноцінним виданням присвяченим Спілці Української Молоді можна без перебільшення назвати фото-альбом "СУМ на чужині", який з'явився у Лондоні в 1954 році й містить 236 сторінок текстової інформації та фотографій (близько 900).

Зміст цього видання включає історію СУМ в 1925-1930рр., а головне - історію створення та розвитку СУМ на чужині від 1954 року.

Обкладинку книги розробив відомий митець проф. Р.Лісовський.

Щоб мати повнішу інформацію про те, як дана книга з'явилася у світ - пропонуємо познайомитись із передмовою видання:


ПЕРЕДМОВА

В 1950 році Центральний Комітет Спілки Української Молоді на свому засіданні вирішив опрацювати і видрукувати фотоальбом "СУМ на чужині". Фінансові засоби і збирання матеріялів, що вимагало багато часу, не дали змоги Центральному Комітетові виконати свою постанову в короткому часі.

З початком 1953 р., хоч каса ЦК СУМ стояла далі пусткою, Президія рішилась приступити до випуску альбому, вірючи, що Крайові Комітети СУМ допоможуть. Наші сподівання виправдались. З цього місця хочемо особливо подякувати Крайовим Комітетам В. Брітанії, Канади, США, Австралії, Німеччини та інших країн. Всі вони дали матеріали і грошеву допомогу. Також; висловлюємо щиру подяку поодиноким людям та фотографам в різних країнах за матеріяли і допомогу в опрацьованні та виданні альбому.

Цей альбом упорядкований за країнами, так як поставали і зростали комітети і низові клітини СУМ. Окремі сторінки присвячено діяльносте гуртків і найважнішим подіям у житті СУМ в даній країні.

Поміщені в цьому альбомі фотографії були, переважно, виконані фото-аматорами принагідно і вони, може, не думали, що їх праця буде підставою і матеріялом для так важної документальної збірки.

Розміщення кліше не всюди відповідає мистецькій формі тому, що ми були змушені:

1) видати альбом при найменших коштах (вжито старі, подекуди знищені кліше з сумівських видань за останні роки).

2) використати навіть недосконалі фотографії, щоб тільки зобразити діяльність Осередків СУМ.

3) зібрати всі матеріяли, які були під рукою і використати їх.

Ми свідомі, що альбом не відзеркалює всієї діяльности низових клітин СУМ, бо не завжди був там фотограф і багато дуже цікавих подій у житті нашої організації не зафіксовано. Ми також: свідомі багатьох інших недоліків спричинених грошевими і технічними труднощами. Віримо, однак, що фотоальбом "СУМ на чужині" для тисячів членів СУМ залишиться на довгі роки дорогою особистою пам'яткою з юнацьких днів і молоде¬чих поривів. Для майбутніх поколінь української молоді цей альбом залишиться доказом того, що, хоч розкинені долею по чужині, ми жили, вчилися, працювали і боролися для однієї мети — визволення нашої Батьківщини-України.


Центральний Комітет Спілки Української Молоді

Лондон, 1954.

Особисті інструменти